Persondata politik

Persondata-politik

HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE OPLYSNINGER

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger: 
Flisekompagniet DANESP ApS, Børstenbindervej 2 5230 Odense M – CVR. 19373185 – info@flisekompagniet.dk    

HVAD BRUGES DINE OPLYSNINGER TIL 

Vi bruger dine personoplysninger til at registrere hvilke fliser, møbler mv. du har kigget på og valgt i vores udstilling, så vi kan sende tilbud og ordrebekræftelse til dig og levere de valgte varer. Derudover bruger vi oplysningerne til at finde frem til hvilke varer du tidligere har købt, så vi kan danne et evt. genkøb.

HVILKE OPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DIG

Vi behandler kun oplysninger om dig til de formål nævnt under punkt 2. Omfanget af de oplysninger der behandles, vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opnå det pågældende formål. Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:   

  • A. – Almindelige kontaktoplysninger såsom navn, mail, telefonnummer og adresse)
  • B. – Købshistorik
  • C. – Informationer afgivet i forbindelse med en eventuel klagesag

HVORDAN INDSAMLER VI DATA OM DIG

De data vi behandler om dig, vil oftest være indsamlet direkte fra dig. Vi kan behandle oplysninger om dig indsamlet hos tredjeparter, såsom håndværkere, arkitekt og indretningsarkitekt.

PÅ HVILKET GRUNDLAG BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi bruger kun dine personoplysninger til ordrebehandling.

HVEM KAN VI DELE DINE OPLYSNINGER MED 

Flisekompagniet videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere din vare. Vi vil typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse med bestilling af en rejse og dermed relaterede produkter.
a. – Vores fragtleverandør, så varerne kan blive leveret på den korrekte adresse.

HVORNÅR OVERFØRER VI PERSONDATA TIL LANDE UDEN FOR EU/EEA

Flisekompagniet overfører ikke persondata til lande uden for EU/EEA

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER

Flisekompagniet sletter løbende oplysninger om inaktive kunder, og opbevarer alene dine oplysninger så længe de er nødvendige for at opfylde det formål de oprindeligt blev indsamlet til. Købshistorik bliver som minimum opbevaret i 5 år, for at opfylde borføringslovgivningen.

HVILKE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER HAR VI TRUFFET

Hos Flisekompagniet gør vi vores bedste for at passe godt på dine personoplysninger. Vi sikre dine personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, med henblik på at beskytte dine oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.

HVILKE RETTIGHEDER HAR DU

Som kunde hos Flisekompagniet har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

  • A. – Sletning 
  • B. – Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Flisekompagniet i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format 
  • C. – Mulighed for at trække dit samtykke tilbage  Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil høj grad afhænge af den konkrete behandlingssituation. Som kunde hos Flisekompagniet har du til enhver tid ret til at besigtige og berigtige dine oplysninger, ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage. Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Flisekompagniet slettet.

Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;

  • A. –Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen)
  • B. – Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller 
  • C. – Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt 
  • D. – Oplysningerne bliver behandlet ulovligt. 

Hvis du mener at Flisekompagniet behandler dine personoplysninger ulovligt, har du mulighed for at indgive en klage til det danske Datatilsyn. COOKIES
Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie på vores hjemmeside, men kun oplysninger om brugerens adfærd på vores hjemmeside. Vi deler ikke oplysninger om din brug af vores hjemmeside med hverken partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere eller analysepartnere