Handelsbetingelser

Handels-betingelser

Fragtbetingelser

Varer leveres til brofaste øer til en pris afhængig af vægten. Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden. Leveringstiden vil i så fald være inden for 4 arbejdsdage.

Til resten af Danmark, Færøerne, Grønland og udlandet indhentes en særlig pris for transporten – vi vil i den forbindelse gerne være behjælpelige i forretningen, så ring venligst til en af vores sælgere.

Hvis vi selv opdager fejl eller mangler ved varen inden afsendelse, vil vi muligvis ikke kunne overholde leveringsbetingelserne, men vil kontakte køber hurtigst muligt. En mangel kunne f.eks. være, at vi ikke kan levere en sending i samme brænding.

Se fragtpriser efter vægt:

VÆGT

PRIS

0-2 kg (sendes som alm. brev)

50 kr.

0-10 kg (postpakke)

100 kr.

10-20 kg (postpakke)

200 kr.

20-3000kg (fragtmand må stilles)

850 kr.

20-3000kg (fragtmand kræver underskrift)

850 kr.

Ved ordre over 8.000 kr. inkl. moms
Vil det være muligt at vælge gratis fragt.

GRATIS

Flisekompagniet ApS bestemmer forsendelses-/transportmåden.

Varer afleveres/læsses af ved vognkant/kantsten eller så tæt på byggepladsen, som chaufføren skønner muligt. Kunden skal selv bortskaffe forsendelsesemballagen.

Betaling og sikkerhed

Al betaling på flisekompagniet.dk foregår via kreditkort. Alle transaktioner gennemføres af Easy, som er certificeret efter PCI-standarden, der kræver at flere end 200 sikkerhedspunkter overholdes. De kortoplysninger, du indtaster ved køb af varer på vores webshop, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som kun du og PBS kan læse. Der er således ingen andre, der kan se eller gemme oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto, når varen afgår fra vores lager. Det er muligt at betale med følgende kort:

  • Dankort
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • Maestro

Alle priser på Flisekompagniet.dk er angivet i danske kroner (DKK) og er inklusive moms og afgifter. De gældende priser fremgår på Flisekompagniet.dk på tidspunktet for ordreafgivelsen og fremgår af ordrebekræftelsen. Hos Flisekompagniet.dk opkræver vi intet gebyr for brugen af kreditkort.

Bemærk at nogle udenlandske banker kan pålægge et gebyr på transaktioner i vores webshop. Gebyret opkræves direkte af banken, og vi kan ikke refundere det. For flere informationer, kontakt venligst din bank.

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på ethvert salg og enhver leverance af varer fra Flisekompagniet Aps’ hjemmeside (herefter “Flisekompagniet”) til købere i Danmark. Betingelserne gælder uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i køberens ordre eller accept, eller i andre dokumenter udfærdiget af køberen i forbindelse med handlen. Betingelserne kan kun fraviges ved særskilt aftale indgået mellem køber og Flisekompagniet.

Fortrydelsesret

Ved fjernsalg ydes der iht. Forbrugeraftaleloven 14 dages fortrydelsesret ved forbrugerkøb.  Fortrydelsesretten regnes fra den dag, hvor varerne modtages. Hvis køber ønsker at fortryde et køb, skal varerne returneres i væsentligt samme stand og mængde som modtaget. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til købers konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal køber selv afholde.

Såfremt varen har været taget i brug, kan denne stadig returneres, men en evt. værdiforringelse vil i så fald blive fratrukket returbeløbet.

Du skal gøre opmærksom på, at du ønsker at benytte fortrydelsesretten inden for 14 dage fra modtagelsen, og har der fra 14 dage til at returnere varen.

Der ydes ingen fortrydelsesret i henhold til Forbrugeraftaleloven ved handelskøb (B2B) samt ved afhentningskøb.

Returnering af varer samt reklamationer i øvrigt kan ske til:

FLISEKOMPAGNIET

Børstenbindervej2

5230 Odense M

E-mail: info@flisekompagniet.dk

CVR-nr. 19373185

Du kan også fortryde købet ved at nægte at modtage varen.

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Reklamation og mangler

Køber er forpligtet til at kontrollere varen for synlige skader/mangler. Flisekompagniets ansvar for synlige mangler er betinget af, at der er reklameret, så snart manglerne kunne konstateres, og under alle omstændigheder inden anvendelse/nedlægning af de leverede varer. I forbrugerkøb skal reklamation ske inden rimelig tid. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. I handelskøb skal der reklameres uden ugrundet ophold.

Flisekompagniet ApS yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Det bemærkes vedrørende mangelansvaret, at hvor der er tale om et naturprodukt, må køber forvente visse farve- og nuanceforskelle m.m., og mangelvurderingen vil derfor altid være konkret.
1. sorterings keramiske produkter fra Europa er produceret i overensstemmelse med UNI-DIN-EN standarder, hvorfor mangelvurderingen foretages i forhold til disse standarder.

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til ovenstående adresse. Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Produktansvar

Flisekompagniet er ikke ansvarligt for den skade, som den solgte vare måtte forvolde på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i køberens besiddelse. Flisekompagniet er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forvolder. Foranstående begrænsninger i Flisekompagniets produktansvar gælder ikke, hvis skade eller tab er forårsaget af forsætligt eller groft uagtsomt forhold hos Flisekompagniet.

Ansvarsbegrænsning

Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning for driftstab, avancetab, dagbod eller andre indirekte tab i tilfælde af forsinkelse, mangler eller produktansvar, medmindre forsinkelsen, manglen eller produktansvaret kan tilregnes Flisekompagniet som forsætlig eller groft uagtsom skadetilføjelse, og i så fald er Flisekompagniets erstatningsansvar maksimeret til den fakturerede salgspris efter rabatter og bonus for de mangelfulde varer. Udgifter til montage og/eller demontage, renovering, maling eller tilsvarende af elementer eller bygningsdele placeret på eller i forbindelse med leverede mangelfulde varer erstattes ikke.

Tvister

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@flisekompagiet.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

OPLYSNINGER OM PRISER

Alle priser på websiden angives inkl. moms samt alle afgifter, told m.m.
Priserne er dagspriser.

 

BEREGNING AF FORBRUG

Flisekompagniet hjælper gerne med at anslå forbruget af klinker/fliser og forbrugsmaterialer. På baggrund af de givne oplysninger, kan vi beregne det forventede behov. Denne beregning er kun vejledende og er ikke ansvarspådragende for Flisekompagniet. Ved genbestilling kan samme farvetone og størrelseskaliber ikke garanteres.

HUSK ALTID

Husk altid inden opsætningen af klinker og fliser at kontrollere mængde og kvalitet. Der kan forekomme variationer i farver og størrelser, og er fliserne først sat op frasiger Flisekompagniet DANESP sig ansvarligheden for mængde og kvalitet.

Flisekompagniet forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betalingen er sket.